Genel Muayene / Teşhis Tedavi

Evcil ve yabani hayvanların dış hastalıklar yönünden muayenesi; hasta hayvan  hakkında hayvan sahibi ya da bakıcısından hastalıkla ilgili bilgilerin alındığı hastanın özgeçmişi (anamnez) ile başlar. Aynı zamanda hasta hayvanın dış görünüş  ve sağlık durumu ile ilgili normal ve normal olmayan  tavırları ’nın izlenmesi muayenenin ilk basamağını oluşturur.

Hayvan sahibi tarafından şikayet edilen hastalıkla ilgili özel sistemik muayeneden önce, anamnez, hastanın eşkali ve habitusu muayene yapan veteriner  hekime hastalıkla ilgili önemli ön bilgiler verir. Bu bilgiler Lady Veteriner Kliniği olarak  hastalığı tanımamızda önemli ipuçları sağlar. Hasta hayvanın muayenesini yapan  veteriner hekimimiz hayvandaki yapısal (anatomik) ve görevsel (fizyolojik)  bozuklukları tespit edebilmesi için sistemik bir muayene yapmaktadır. Sistemik  muayeneyi yapan veteriner hekim sağlıklı hayvanda sistemi oluşturan organ veya  dokuların anatomik yapılarını ve sistemlerin nasıl çalıştığını (fizyolojisini)  çok iyi bilmesi gerekir. Aksi takdirde yapacağı muayenede neyin normal neyin  anormal olduğunu anlayamaz.

İskenderun veterinerlik © 2017 Iskenderun Veterinerlik